Opis stanovanj Bokalova

Objekt se nahaja na Ulici Staneta Bokala 5a, na Jesenicah v neposredni bližini doma upokojencev dr. Franceta Berglja in Splošne bolnišnice Jesenice. V bližini tudi druga potrebna infrastruktura. V objektu je 28 stanovanj in družabni prostor, ki so arhitekturno in funkcionalno prilagojena tudi starejšim in gibalno oviranim osebam. Dimenzije posameznih stanovanjskih enot so načrtovane tako, da se lahko z minimalnimi posegi omogoči bivanje funkcionalno oviranim osebam. Tudi v skupnih delih objekta so zagotovljeni neovirani dostopi. Dostop v objekt je s severne strani preko vhodnega vetrolova. Pomožni dostop v objekt je z južne strani preko kletne etaže.

Objekt obsega kletno etažo, pritličje in štiri nadstropja.V kletni etaži se nahajajo parkirišča za 19 osebnih avtomobilov(4 parkirna mesta so namenjena parkiranju funkcionalno oviranim osebam), shrambe, površine za shranjevanje koles, hodnik, dvigalo, toplotna postaja in dieselski agregat. Povezava s stanovanjskimi prostori je omogočena preko stopnišča in osebnega dvigala.

Površina pritličja je izkoriščena za 4 stanovanjske enote in skupni prostor z opremljeno kuhinjo in sanitarijami. Vzhodna terasa spada h skupnemu prostoru in omogoča koriščenje prostora v letni sezoni. Ob vhodu v objekt je rezervirana utrjena površina za intervencijska vozila. Proste površine na zahodni strani so obdelane v obliki zelenice. Na vzhodni strani objekta je 7 zunanjih parkih mest.

Od I. do IV.nadstropja je v vsaki etaži po 6 stanovanjskih enot. Vsaka enota ima predprostor, kopalnico in bivalni del. Manjše stanovanjske enote na vzhodni strani imajo shrambe locirane na balkonih. Ostale enote imajo pripadajoče shrambe v kletni etaži. Večje stanovanjske enote na južni in zahodni strani imajo spalne prostore ločene od dnevnih prostorov. Vsa stanovanja imajo pokrite lože. Dostop do vseh etaž je omogočen preko dvoramnega stopnišča in preko prostornega osebnega dvigala. Povezovalni hodnik po sredini objekta omogoča racionalen dostop do vseh stanovanj.

V objektu je 28 nadstandardnih stanovanj, od tega 11 dvosobnih stanovanj, 5 enoinpolsobnih stanovanj in 12 garsonjer. Stanovanja imajo opremljene kopalnice, predpripravo za klima napravo, domofone in nameščene naprave za klic v sili. Vsaka stanovanjska enota je opremljena s priključkom javnega vodovoda, priključkom centralnega ogrevanja, priključkom na kanalizacijsko omrežje, električnim priključkom, priključkom na telefonsko omrežje ter napeljavo za kabelsko televizijo.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Dom nepremičnine | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by styleshout