Tehnični opis

Konstrukcija

Temelji so pasovni armiranobetonski. Vsi nosilni zidovi so iz AB debeline 20 cm. Pregradne stene so iz siporeksa različnih debelin (10, 20, 30 cm). Pregradne stene shramb v kleti so iz lesenih letev.
Medetažne konstrukcije so iz AB debeline 20 cm. Zaključek objekta nad IV. nadstropjem je AB ravna plošča z izvedenimi naložbami za nepohodno streho. Vsi vgrajeni materiali ustrezajo predpisom in standardom.

Finalna obdelava

Vse stene so ometane in opleskane z disperzijskimi barvami (barva bela). AB stene v kleti so izravnane s fino cementno malto. V kopalnicah in WC so stene obložene s stenskimi keramičnimi ploščicami do stropa. Tesnitev vseh fug stenskih in talnih keramičnih ploščic je izdelana z vodoodporno fugirno maso.
Vrata in podboji so leseni. Svetla mera notranjih vrat je 80/210 cm. Vhodna vrata vetrolova so dvokrilna, vrata v garažo pa so električna sekcijska.

Objekt je ustrezno toplotno in hidro izoliran. Fasada je obdelana po sistemu demit. Barva zaključnega sloja je kombinacija bele in sive.
Lože so zaščitene z ograjami iz nerjaveče kovine s steklenimi polnili. Na zunanji strani ograje so montirani drsni elementi kot dekorativen dodatek in kot zapora proti vremenskim neprilikam. Shrambe na vzhodni strani objekta so izvedene iz montažnih elementov.

Osvetlitev

Poleg umetne osvetlitve je projektirana tudi naravna osvetlitev posameznih prostorov. Okna in balkonska vrata vgrajena v objekt so iz kvalitetnih PVC profilov z jeklenim jedrom (barva bela). Zasteklitev je troslojna prozorna float U = 0.6. Izbrana okna zagotavljajo dobro zvočno izolacijo. Na zunanji strani stekel so montirane dekorativne letve.
Osenčenje prostorov je zagotovljeno z Al-u žaluzijami na notranji strani.

Prezračevanje

Vsi prostori v objektu se ventilirajo preko okenskih in vratnih odprtin. Garaža v kleti se ventilira preko odprtin za dovod in odvod zraka. Prezračevalne odprtine so locirane na južni in zahodni strani kletne etaže.
Sistem odvoda dima v primeru požara je projektiran v skladu z zakonodajo. Vse sanitarije in kopalnice se ventilirajo s tipskimi ventilatorji.

Ogrevanje

Ogrevanje je  centralno radiatorsko. Objekt se ogreva iz vročevodnega omrežja, ki poteka v neposredni bližini objekta. V južnem delu kletne etaže je toplotna postaja.

Oprema v stanovanjskih enotah

Za vgradnjo opreme  v posamezne stanovanjske enote so bile pri projektiranju upoštevane zahteve pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše in načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje.

V vsako stanovanje je mogoče vgraditi  naslednjo opremo:
kuhinjska oprema oskrbovanega stanovanja z enim ležiščem: kuhinjski blok 100 cm x 60 cm in shrambna omara 60 cm x 60 cm;
kuhinjska oprema oskrbovanega stanovanja z dvema ležiščema: štedilnik 60 cm x 60 cm, hladilnik 60 cm x 60 cm, pomivalno korito 60 cm x 60 cm, shrambna omara 60 cm x 60 cm, delovno-odlagalna površina najmanj 60 cm;
oprema prostora za uživanje hrane: jedilna miza in tolikšno število stolov, ki najmanj za dva presega število ležišč v stanovanju;
oprema prostorov, namenjenih bivanju: sedežna garnitura s sediščem 80 cm x 80 cm na vsako ležišče stanovanja, TV-knjižna omara s širino najmanj 60 cm in globino 40 cm na vsako ležišče stanovanja;
oprema prostorov, namenjenih spanju: ležišče 90 cm x 210 cm, ležišče za dve osebi 160 cm x 210 cm, nočna omarica 40 xm in 40 cm na vsako ležišče;
vsako oskrbovano stanovanje: visoke garderobne omare s skupno širino najmanj 150 cm in globino 60 cm na vsako ležišče stanovanja.

Kopalnice z WC so že opremljene v skladu s pravilnikom in sicer:
konzolni umivalnik 65 cm x 55 cm na višini od 75 do 85 cm od tal, prha z merama 90 cm x 90 cm, straniščna školjka 40 cm x 60, prha je izvedena brez kadice, pragov ali robov in s talnim odtokom;
straniščna školjka 40 cm x 60 cm z višino sedežne ploskve od 40 do 45 cm od tal in manjši umivalnik;
vodovodne armature so v enoročni izvedbi, pršna cev je gibljiva z možnostjo nastanitve v različnih višinah ob steni.
V kopalnicah je zagotovljen prostor za namestitev in priključitev pralnega stroja z merama 60 cm x 60 cm.

Opremljen je tudi skupni prostor za druženje in sicer s kuhinjskimi elementi in štedilnikom ter  tremi klubskimi mizami. S sanitarno opremo sta opremljena tudi oba pripadajoča WC-ja.

Opremljenost objekta z inštalacijami

Za obravnavani objekt so izdelane naslednje inštalacije:
-    električne instalacije in električna oprema
-    strojne instalacije in strojna oprema
-    vodovod
-    centralna kurjava
-    kabelski razdelilni sistem
-    telefonske instalacije

Varnost pred vlomom

V vsa vhodna vrata so vgrajeni ustrezni varnostni elementi (cilindrične ključavnice). Vgrajene ključavnice omogočajo odpiranje glavnih vhodnih vrat, vrat v garažo in iz garaže  na stopnišče z istim ključem. Odpiranje vrat v vetrolovu je zagotovljeno tudi z govorno povezavo iz stanovanja z osebo pri vhodu in daljinskim odpiranjem vrat z električno ključavnico.

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Dom nepremičnine | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by styleshout